klasa postaci????????????? jaką klasę postaci wybrać najlepiej ?