Czy wzieli byście udział? Czy wzięli byście udział w konkursie Riotu który by polegał na wymyśleniu nowej postaci oraz jej umiejętności? i Nagrodą by była ta postać oraz wszystkie jej skórki.