Jak zdobyć dostępne pola? Czy dostaje się je za wyższy poziom?