Kategoria D w laboratorium? Po prostu dawaj rośliny, żeby przyszły nowe kategorie.