Można jakoś zdobyc złoto... można zdobyć złoto nie kupując go?