Ucieczki drużynowe... Która ze wszystkich ucieczek jest najtrudniejsza do przejechania?