Jak w Last Chaos najszybciej zdobywać PU? Chcę wiedzieć jak najszybciej zdobywać w Last Chaos PU. Mam 43 lvl ;)