Kv-1s Mam odblokowanego is, i wymaksowanego, pytanie w co teraz iść kv-13 czy M-T25?