Jak kątować pancerz? Jak kątować pancerz by stał się on skuteczny?