Ile warta jest sukienka z Vollie? Jej nazwa to Oscars Inspired Gown