Zwiedzający czy rośliny maja wpływ na ilość zwiedzających?