Co maksować u sury? A więc co maksować na surze? Myśle że Atak,PM i jeszcze nie wiem czy maksować PŻ