jakie postacie są najsilniejsze na nowym trybie? jakie postacie są najsilniejsze na nowym trybie?