kiedy sobie polatam Skrzydła dostaje się po osiągnięciu 10-tego lvl, zaraz po ceremonii stania się Daeva