warsztat 4 lev Koszt wszystkich budynków masz okreslony w pomocy.