Ile mogę przepalać blokiem węgla dokładnie 80 itemów