Ile jest warta legendarna torba z Goonsa? Ile jest warta legendarna torba z Goonsa? Katahha