Która postać lepsza? Malza jest silny ale Swain na ulcie jest nie do zabicia