Biały ekran Dowodem wykonania zadania jest zrzut ekranu (screen) ukończonego zadania. Można je wykonywać ze strony głównej Big Farm, nie trzeba poprzez dogry.