Kolory do nicku &4, &c lub &b są całkiem dobrze widoczne, lecz masz trochę niekojarzący się nikomu nick.