Ilu mieć pikinierów we wiosce? Ilu mieć pikinierów we wiosce?