Czy trzeba zawierać związek małżeński ? Czy trzeba zawierać związek małżeński ?