Najlepszy czołg VI tieru medług mnie najlepszy VI tier jest t-150