Gold w klanie? Na klanowiczów gold'a rozdają ludzie z większymi rangami w klanie (dowódca, zastępca). A gold'a dają tym którym im się podoba.