Strzelanie na drabince Stanie na drabince zmniejsza celność, lepiej nie kamp na niej