Wyposażenie - A-44 W grę wchodzą: stabilizator, optyka, przyspieszacz celowania, dosyłacz, wentylacja. Wadą tego czołgu jest czas celowania - 3,4sec. Czy może warto zamontować stabilizacje, przyspieszacz celowania i wentylację lub rammera?