Trybunał ! W razie nałożenia kary można się zawsze odwołać i wytłumaczyć .Ja już miewałem takie sytuacje .