Jak zwiększyć ilość chłopów ? podatki na poziomie 0. Jedzenie na poziomie min.2 i piwo 2. Do tego budynki rozrywkowe i kultu religijnego. Musisz tym sterować