Poziomy ??? 1. Wykonując zadania 2. Rozbudowując swoją twierdzę 3. Atakując obozowiska bandytów 4. Trening swojej armii 5. Wysyłając swojego "rycerze" na misje