Zapytanie dot. słówka Widziałam, że pewna dziewczyna zamieściła u kogoś w kg życzenia wielkanocne i były też takie wyrazy: ,,Na zielonej łące'' i ,,NA ZIelonej'' - dużo litery zostały zagwiazdkowane. Dlaczego?