Renekton opłaca się? Czy opłaca się kupic renektona?