Jak byc lepszym w fortnite ? Szczelaj w ludzki i nie pozwól by ludzki szczelały w ciebie.