Dosyłacz w batczacie? Czy jest możliwość zainstalowania dosyłacza na BC medzie X tieru francuskim?