Ciężka Kawaleria-opłaca się? Tylko w wiosce defensywnej