Kim grać na Perkunie? Kim najłatwiej wystartować? Która profesja najlepiej radzi sobie (chodzi 0 30 pzm. i wyżej) na PVP? :)