Czy zeby orka dropia tylko z BO? Jest możliwosc wydropienia zeba orka z innego orka niz BO ?