Kto Na Mida i Topa? mid Ahri xD ogra praktycznie wszystko jeśli ja troszkę wymejnujesz