Cs i pytanie komputer jak komputer, niewazne czy laptop czy PC