Ile procent maksymalnie mozna zwiekszyc "pole razenia" uniku awarylnego? Ile procent maksymalnie mozna zwiekszyc "pole razenia" uniku awarylnego?