Skąd wziąć ? Skąd wziąć mieszczanina/kupca/bogacza?