Lee sin build proszę o build pod aktualnego lee sina, itemy chcialbym pokolei jak składać i ich angielskie nazwy