jak zdobyc punkty? pkt są przyznawane za wybudowanie budynków.