Wurf, co znaczy to słowo? Co znaczy używany przez graczy: wurf?