Magazynkowce z reguły są słabo opancerzone, czy grać nimi z tyłu, czy na I lini?