używająć nunu ulti w krzakach to... ... nie widać go po za krzakami ? :D