Czemu spadła mi możliwość odpowiadania na pytnia? Czemu mogę odpowiedzieć tylko na 6 pytań?