Czy trudno wbić kałacha? kłachy też grać ie potrafieją od orła jest fun