Który rodzaj kluczy można obstawiać w tak zwanych ,,betach"? Wszystkie rodzaje jest to bez róźnicy