CO OZNACZAJA DANE SKRÓTY ADC= Attack Damage Carry = rola w grze strzelec głównie na bocie GG= Good Game = dobra gra GJ= Good JOB = dobre zagranie ty = thank you - dzięki