Jak grać nowym Gravesem? Dobrze farmić i czekać aż supp dobrze za inicjuje.